МЕКТЕПТІҢ ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАЛАУЫ

КММ "БІРЛІК НЕГІЗГІ МЕКТЕБІНІҢ" 2021-2022 ОҚУ ЖЫЛЫНДАҒЫ МЕКТЕПТІҢ ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАЛАУЫ

Қосымша № 1 Мектептің өзін-өзі бағалау жөніндегі бұйрық

Қосымша № 2 Заңды тұлғаны мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтама

Қосымша № 3 Лицензия 01.02.2021 KZ84LAA00021193. Білім беру қызметі.

Қосымша № 4 Мектеп жарғысы

Қосымша № 5 Мектептің ішкі тәртіп ережесі

Қосымша № 6 Медициналық қызмет

Қосымша № 7 Аз қамтылған отбасынан шыққан оқушыларға ыстық тамақ ұйымдастыру келісімшарты

Қосымша № 9 Оқу-тәрбие жоспары

Қосымша №10 Тәлімгерлік

Қосымша №11 МІБ

Қосымша № 12 Оқу жоспары 2020-2021 о.ж

Қосымша №13-1 Әлеуметтік ұстаз жоспары

Қосымша №13-2 Әлеуметтік ұстаздың жылдық жоспары

Қосымша №15 Тәрбие жоспары

Қосымша № 16 Тәрбие жұмысы бойынша жетістіктер

Қосымша № 17 Ата-аналар жиналасы хаттамасы

Қосымша №19 2021-2022 оқу жылындағы 1 жарты жылдығына арналған мектептің өзін-өзі басқару жоспары

Қосымша № 21 Алдын алу бойынша жоспар

Қосымша № 22 ЖЖЕ бойынша есеп

Қосымша № 23 2021-2022 оқу жылының 1 жарты жылдығына арнаған педагог психологтың есебі

Қосымша № 24 2021-2022 оқу лындағы тәрбиесі қиын балаларға арналған жұмыс

Қосымша №27 Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың 2021-2022 о.ж. арналған жұмыс жоспары

Қосымша №28. Факультатив кестесі

№32 Қосымша №10

№34 Қосымша №11

№35 Қосымша №12

№36 Қосымша №13

№42 Қосымша №15

№43 Қосымша №16

№45 Қосымша